background_image

Други настолни игри

L1588 Чабиринт

19,90 лв.

В наличност

Възраст: 7+

Брой играчи: 2 – 4

Логическа игра развиваща бързата мисъл

Цел на играта:

Играчът да спечели най-много точки (карти с котки).

Как се играе?

Вземат се шестнадесет карти с улици и се поставят на масата – 4 реда по 4 карти на случаен принцип. Внимава се между шестнадесетте карти да има поне две с рисунка на ъгъл и те се поставят като крайни карти. Поставяме две карти “уютен дом” и две случайно избрани карти от купчинката карти с котки.  

Участникът,който е на ред, извършва две действия (тяхната последователност не е от значение):

 1. Обръща една от картите с улици по негов избор (сменя се посоката на улицата).

 2. Взема нова карта от купчинката карти с улици и я поставя по негов избор на определена посока.

Това става по следния начин: тегли се карта от купчината с карти на улици и се поглежда,след това  се избира измежду външните карти от подредения квадрат на масата (независимо дали до избраната карта има карта “уютен дом” или карта с котка),взема се и се поставя от долната страна на купчината с карти с улици. Така се освобождава едно място. За да се запълни празното място картите от реда или колонката трябва да се изместят (винаги с три карти напред),като новоизтеглената карта се поставя  в началото.

Кой е победител?

Играта приключва,когато свършат картите с котки. Играчите изчисляват сбора на точките,които се намират върху картите с котки. Победител е участникът,който е събрал най-много точки.