background_image

Други настолни игри

L9713 Ривърси

24,90 лв.

Не е в наличност

Възраст: 6+

Брой играчи: 2

Класическа игра за развитие на стратегическо мислене

Цел на играта:

Да блокирате плочките на противника и да ги обърнете в своя полза.

Как се играе?

Всеки играч избира цвят. Раздават се равен брой плочки на всеки играч. Поставят се четири плочки в центъра на таблото,по две от всеки цвят по диагонал. По-младият играч започва играта. Когато е на ход,всеки играч поставя по една плочка върху таблото. Цветът на плочката,който е отгоре,трябва да съответства на цвета,който играчът е избрал  за себе си.

Всяка нова плочка трябва да бъде поставяна в съседство до плочка,която вече се намира на таблото по такъв начин,че да блокира поне една плочка на опонента. Блокираните плочки се “взимат”- обръщат се нагоре (цветът им се променя) и стават плочки на другия играч.

Кой е победител?

Играта приключва,когато всички плочки са поставени на таблото и няма възможност за нов ход.

Победител е  играчът,който има повече плочки на таблото от своя противник.